Η ενδοδοντία περιλαμβάνει τη θεραπεία του πολφού και των τριγύρω ιστών του δοντιού.

Στο εσωτερικό του δοντιού υπάρχει ένας χώρος που περιέχει τον πολφικό ιστό, δηλαδή ένα σύνολο αγγείων και νεύρων.

Η ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να σώσει το δόντι από τυχόν μικρόβια που εισέρχονται στον πολφικό ιστό ως αποτέλεσμα τερηδώνας , περιοδοντικής νόσου , κατάγματος ή άλλων προβλημάτων.

Τι περιλαμβάνει η ενδοδοντική θεραπεία?

• Καθαρισμός του εσωτερικού του δοντιού με μηχανικά μέσα και υγρά αντισηπτικά

• Ανασύσταση-σφράγισμα

• Στεφάνη πορσελάνης ή ζιρκονίου

Είναι η απονεύρωση επώδυνη διαδικασία?

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες η ενδοδοντική θεραπεία ειναί πλέον μια ανώδυνη οδοντιατρική πράξη που βασίζεται στην τοπική αναισθησία και την χρήση νέων τεχνικών θεραπείας του δοντιού.